woensdag 24 maart 2010

leer/werk methode Kaleidoscoop

Kaleidoscoop - HighScope

Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen.
De methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling.

* Kaleidoscoop is gebaseerd op de Amerikaanse methode HighScope. In 1962 is dit programma in Ypsilanti gestart onder de bezielende leiding van David Weikart, met als doel het vergroten van de (onderwijs)kansen van kinderen en jongeren uit de armste buurten.
* Vanaf 1994 wordt het HighScope programma onder de naam Kaleidoscoop verder ontwikkeld en aangepast aan de Nederlandse situatie. Na een experimentele periode van enkele jaren wordt het programma nu, onder meer in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie (vve), in veel gemeenten uitgevoerd.
* Kaleidoscoop is in eerste instantie bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in groep 1 en 2 van de basisschool. In de afgelopen jaren is Kaleidoscoop ook ontwikkeld voor groep 3 en verder van de basisschool, voor babygroepen van kinderdagverblijven, en voor de buitenschoolse opvang. Ook is er aan aanbod voor daghulpgroepen in jeugdzorginstellingen.

Effectieve methode

Kaleidoscoop:

is wetenschappelijk verantwoord en verankerd;
streeft doelen na die gericht zijn op het verbeteren van ontwikkelings- en onderwijskansen;
geeft duidelijke aanwijzingen voor het didactisch handelen van leidsters en leerkrachten en voor de vormgeving van het educatief proces;
geeft duidelijke richtlijnen voor de invoering;
is geschikt voor jonge kinderen, in het bijzonder voor peuters en kleuters.
Kaleidoscoop voldoet daarmee aan belangrijke criteria voor effectieve programma’s en wordt aanbevolen als één van de beste educatieve methodes die peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen kunnen kiezen in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie (vve).

http://www.kaleidoscoop.nl/

Geen opmerkingen: